Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Selitve potekajo v dveh smereh: prebivalci se iz kraja svojega bivanja lahko izselijo (postanejo izseljenci ali emigranti) v nov kraj, kjer postanejo priseljenci ali imigranti. Razliko med številom priseljenih in izseljenih na nekem območju imenujemo migracijski saldo. Ta je pozitiven, kadar je več priseljenih kot odseljenih. Tako stanje je značilno za gospodarsko razvite države. Negativen migracijski saldo je značilen za manj razvite države. Na podlagi pozitivnega oziroma negativnega migracijskega salda ločimo države priseljevanja in države izseljevanja.

V slabo razvitih državah je navadno naravni prirastek višji, hkrati pa imajo take države večinoma negativen migracijski saldo. V razvitih državah je položaj ravno obrnjen.
Obstajajo trije tipi demografskih območij: območja zgoščanja, območja praznjenja in območja stagnacije.

Maribor

Območja zgoščanja prebivalstva so tam, kjer prevladuje priseljevanje. Po navadi se priseljujejo mlajši prebivalci v rodni dobi, kar v teh delih sveta še dodatno poveča rast števila prebivalcev. Praviloma so to gospodarsko visoko razvita mestna območja z veliko delovnimi mesti, stanovanji in možnostmi izobraževanja. Mesta se zaradi tega širijo, s tem pa tudi mestni način življenja (urbanizacija). Priseljenci se znotraj mest pogosto naseljujejo strnjeno. Na ta način se oblikujejo mestne četrti, ki močno spominjajo na kraje, od koder prevladujoče prihajajo tamkajšnji priseljenci. Tak primer sta četrti China town in Little Italy v New Yorku.

Območja praznjenja prebivalstva ali depopulacije so tista, od koder se prebivalci odseljujejo. Zaradi odseljevanja mladega prebivalstva se močno zmanjša naravni prirastek (lahko je tudi negativen) in ta območja postanejo demografsko ogrožena. Pogosto gre za težko dostopna hribovita ali robna podeželska območja, kjer se opušča kmetovanje (deagrarizacija).

Primer območja praznenja prebivalstva - Goričko

Območja stagnacije prebivalstva so tista, kjer se število prebivalcev bistveno ne spreminja. To pomeni, da je naravni prirastek bolj ali manj nespremenjen (izmenično pozitiven in negativen), število odseljenih je bolj ali manj enako številu priseljenih.

Katera izmed naštetih Slovenskih pokrajin je v zadnjih 40 letih izrazito območje izseljevanja prebivalstva?

<NAZAJ
>NAPREJ204/320