Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Kaj pomeni pojem selitve? Izberi pravilno trditev.

2.

Izmed navedenih razlogov izberi tiste, ki so za državo priseljevanja pozitivni.

3.

Izmed navedenih razlogov izberi tiste, ki so za državo priseljevanja negativni.

4.

Izberi ustrezne manjkajoče besede.

Gospodarski vzroki za selitve nastanejo zaradi interesa po {izboljšanju;poslabšanju} življenjskih razmer. Značilne so selitve iz {manj;bolj} v {bolj;manj} razvite predele držav. V zadnjem času je v Sloveniji zelo aktualna tema beg {možganov;delavcev} , ki ga zaznamuje izseljevanje višje izobražene delovne sile v bolj razvite države.
5.

Katere države so glede na svojo razvitost običajno ciljna destinacija migrantov?

6.

Izmed naštetih izberi tiste države, za katere je danes značilno priseljevanje.

<NAZAJ
>NAPREJ208/320