Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Uvod

Evropska unija (EU) je skupnost držav, ki so med seboj gospodarsko in politično povezane. Leta 2015 je EU združevala 28 evropskih držav. Slovenija je postala njena članica 1. maja leta 2004.

Cilj EU je zboljšanje življenjskih pogojev in uspešen gospodarski napredek, enakost in pravičnost za vse, mir, svoboda in varnost vseh državljanov.
Države članice so ustanovile institucije, kjer se sprejemajo odločitve o nekaterih vprašanjih skupnega interesa. Evropska unija ima parlament, v katerem so izvoljeni predstavniki posameznih držav. Predsedniki vlad tvorijo Evropski svet, Evropska komisija pa predlaga nove zakone in skrbi, da se zakoni spoštujejo.

Himna EU

Katera je zastava EU?

Klikni na zastavo EU.

 Tako je! To je zastava Evropske unije! Dvanajst zlatih zvezd na modri podlagi. Zvezde tvorijo krog in s tem ponazarjajo enakost, solidarnost in povezanost narodov Evrope.Ne bo držžalo! To pa res ni prava zastava.

Na svetovnem spletu poišči sedeže evropskih institucij in jih pravilno umesti v zemljevid Evrope.
Poišči Evropski parlament, Evropsko komisijo in Evropsko sodišče in na zemljevid vpiši ime mesta, kjer je ta organ oziroma institucija.

  Evropa in članice Evropske unije
Strasbourg
Bruselj
Luksemburg
<NAZAJ
>NAPREJ7/241