Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Orbitale

Elektroni so zelo majhni delci, poleg tega pa se gibljejo izjemno hitro, zato jih tudi z najsodobnejšimi mikroskopi ne moremo "videti". Prav tako ne moremo določiti njihovega natančnega položaja v elektronski ovojnici. Za elektron pa lahko izračunamo verjetnost nahajanja v določenem prostoru okoli jedra. Prostor, v katerem se s 95-odstotno verjetnostjo nahaja elektron, imenujemo atomska orbitala (običajno uporabljamo kar krajši izraz orbitala).

Zamislimo si, da lahko spremljamo gibanje edinega vodikovega elektrona. Vsak trenutni položaj elektrona označimo s piko. Na nekem območju je elektron pogosteje. Območje, kjer se edini vodikov elektron nahaja s 95-odstotno verjetnostjo, imenujemo 1s-orbitala.


Elektron je lahko v nekem trenutku tudi zunaj tega območja, a je to manj verjetno.

V vsaki orbitali sta lahko največ dva elektrona. Orbitale se razlikujejo po vrsti (obliki), velikosti in usmerjenosti (orientaciji) v prostoru. Poznamo s-orbitale, p-orbitale, d-orbitale in f-orbitale.

Najbolj preproste so s-orbitale, ki imajo kroglasto obliko. Najmanjša je 1s-orbitala, večja je 2s-orbitala, še večja je 3s-orbitala itn.

Bolj zapletene oblike so p-orbitale, ki se razlikujejo tudi v usmerjenosti v prostoru. Njihove smeri so pravokotno druga na drugo, označimo jih s črkami x, y in z. Tako poznamo px-, py- in pz-orbitale.

 

Medsebojni položaj vseh treh p-orbital je bolj pregleden, če slike posameznih orbital "združimo" v eni sliki.

Še bolj zapletene kot p-orbitale pa so d-orbitale in f-orbitale, a njihovih oblik ne bomo obravnavali.

<NAZAJ
>NAPREJ46/296