Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Katera trditev o številu elektronov je pravilna?

2.

Dopolnite besedilo o atomu broma.

V elektronski konfiguraciji atoma broma si orbitale sledijo v naslednjem vrstnem redu:

V 1s -orbitali sta 2 elektrona, v 2s -orbitali sta 2 elektrona,
v 2p -orbitalah je 6 elektronov, v 3s -orbitali sta 2 elektrona,
v 3p -orbitalah je 6 elektronov, v 4s -orbitali sta 2 elektrona,
v 3d -orbitalah je 10 elektronov, v 4p -orbitalah je 5 elektronov.

Kratka elektronska konfiguracija atoma broma je:
[ Ar ] 4s 2 3d 10 4p 5

3.

Atom nekega elementa ima elektronsko konfiguracijo [Ar] 4s2 3d10 4p4. Dopolnite besedilo.


Ta element ima simbol Se in ime selen . Atom ima 34 elektronov, ki so razporejeni v 4 lupine, 8 podlupin in 18 orbital. Če atom selena sprejme 2 elektrona, nastane ion s formulo Se 2- , ki ima elektronsko konfiguracijo [ Kr ].
4.

V katerem ionu z elektronsko konfiguracijo [Ar] je število elektronov za 2 večje kakor število protonov?

5.

Kateri zapis predstavlja elektronsko konfiguracijo atoma natrija v vzbujenem stanju?

<NAZAJ
>NAPREJ55/296