Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Grafični prikaz elektronske konfiguracije

Elektronsko konfiguracijo lahko prikažemo tudi grafično. Orbitale predstavimo kot kvadratke, elektrone pa kot puščice znotraj kvadratkov. Pri tem upoštevamo, da sta v eni orbitali lahko največ dva elektrona. Upoštevamo, da so v posamezni periodi tri (energijsko enakovredne) p-orbitale in pet d-orbital.

Na spodnji animaciji so predstavljeni energijski diagrami, grafični prikazi elektronske konfiuguracije in dolge elektronske konfiguracije prvih dvajsetih elementov periodnega sistema.

 

Z grafičnim zapisom elektronske konfiguracije lahko tudi hitro razberemo število lupin, podlupin, orbital in samskih elektronov. Oglejmo si elektronsko konfiguracijo silicija (puščice so različno obarvane zaradi nazornosti razlage).

Elektroni v atomu silicija zasedajo 3 lupine (tri različne barve puščic), kar lahko razberemo tudi iz periodnega sistema (silicij je v tretji periodi). Elektroni zasedajo 5 podlupin (1s, 2s, 2p, 3s, 3p) in 8 orbital (osem kvadratkov vsebuje puščice). V zadnjih dveh orbitalah (3px in 3py) sta dva elektrona samska (neparna).

<NAZAJ
>NAPREJ51/296