Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

VIRTUALNO MODELIRANJE

Virtualno modeliranje je računalniško podprto 3D-modeliranje. Modele, ki jih oblikujemo, lahko pozneje upodobimo kot statično sliko, animiramo v gibljivo sliko (3D-animacija in film) ter uporabimo v interaktivni računalniški grafiki (navidezna resničnost, ki poteka v realnem času). Modele lahko uporabimo za industrijsko proizvodnjo (CAD, CAM, CNC..) in ne nazadnje tudi v umetniški praksi.
Vitrualno modeliranje izvajamo s pomočjo računalniških programov – ti model, ki ga oblikujemo, prikazujejo v virtualnem prostoru.

Kartezični koordinatni prostor

Modelirniki

Modelirniki so programi oziroma programska orodja, ki so namenjena izdelavi 3D-modelov. Večina izmed njih omogoča tudi upodabljanje (rendering) ali celo preprosto 3D-animacijo.
Upodabljanje in 3D-animacija sta računsko zelo zahtevna postopka, zato zanju obstaja vrsta specializiranih programskih orodij.
Modelirniki so praviloma namenski programi, ki jih namestimo na osebni računalnik, lahko pa jih poganjamo neposredno s spleta (s podporo strežnikov) ali druge elektronske naprave (na primer: tablični računalnik).


Podoba modelirnika za modeliranje z NURBS-i

Pogledna okna v modelirniku

Modelirniki imajo prednastavljeno od enega do štirih poglednih oken, v katerih so prikazani pravokotni (ortogonalni) in središčni (perspektivni) pogledi na model. Pravokotni pogledi so prikazani kot tloris (angl. top), naris (angl. front) in stranski ris (angl. right). CAD-programi pa prikazujejo tudi aksonometrične poglede.

<NAZAJ
>NAPREJ80/237