Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

MATEMATIKA 4
E-učbenik za matematiko v 4. razredu osnovne šole

Avtorji:
Alenka Repnik, Eva Ferk, Darja Antolin, Sandra Cigula, Andreja Novak, Damijan Visočnik

Slikovno gradivo: _______________
Strokovni pregled:
dr. Danijel Eremita, Simona Šavora, Pangrčič Polonca
Jezikovni pregled:
Lea Felicijan
Oblikovanje uporabniškega vmesnika: Idearna, d. o. o.

Urednica: dr. Alenka Lipovec

Priprava interaktivnosti:
Alenka Repnik, Eva Ferk, Darja Antolin, Sandra Cigula, Andreja Novak, Damijan Visočnik,Vesna Mrkela, Katja Prnaver, Goran Radić, Primož Dobrovoljc, Jernej Regvat, Luka Turk, Tomaž Karner, Dejan Paler

ISBN 978-961-03-0140-0

Izdal: Zavod RS za Šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana
Za zavod: mag. Gregor Mohorčič
Ljubljana 2014 

 

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na _____ seji, zaključeni _______, na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 115/03-ZOVFI-UPB3) in 15. in 16. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, 57/2. 6. 2006) ter Pravilnika o spremembah, dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS št. 45/2010), spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 52/2011) in spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 41/2013) sprejel sklep št _________ o potrditvi učbenika MATEMATIKA 4, e-učbenik za matematiko v 4. razredu osnovne šole. 

 

(CIP)

 

To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5. (priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji). Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

 

V tem delu so vključena tudi dela, za katere veljajo strožji pogoji uporabe, kot jih določa slovenska licenca Creative Commons 2.5.  (priznanje avtorstva – nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji).  Za uporabo teh del, ki so posebej označena, je potrebno pridobiti dovoljenje za uporabo od imetnika pravic, razen v primeru omejitev avtorske pravice kot jih določa veljavni Zakon o avtorski in sorodnih pravicah.


 

<NAZAJ
>NAPREJ556/557