Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Enačbe

Na levo stran tehtnice je babica položila $7$ vreč po $5\ \rm {kg}$ krompirja, na desno stran tehtnice pa eno vrečo, v kateri je $5\ \rm {kg}$ krompirja.  Ugotovi, koliko $\rm {kg}$ krompirja mora babica dodati na desno stran, da bo tehtnica v ravnovesju.

V spodnjem okvirju izbriši zapisano vrednost in vpiši ugotovljeno maso krompirja ter potrdi s tipko enter.

Babica mora na desno stran tehtnice dodati še 30 $\rm {kg}$ krompirja.

V tej enoti  bomo nadgradili znanje o reševanju enačb. Enačbe bomo reševali s premislekom in diagramom. Pri razumevanju reševanja enačb si bomo pomagali s tehtnico.

Ponovitev

V pravokotnik vpiši, kako imenujemo število, ki predstavlja rešitev (izbiraj med seštevanec, vsota, zmanjševanec, odštevanec, razlika, faktor, produkt, deljenec, delitelj, količnik) . V kvadrat prenesi pravilno rešitev enačb.

<NAZAJ
>NAPREJ360/500