Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

MATEMATIKA 9
E-učbenik za matematiko v 9. razredu osnovne šole

Avtorji:
Melita Gorše Pihler, Virag Tadina Bence, Romana Šabader, Jože Tratar, Nermin Bajramović, Barbka Mahnič, Mojca Pev, Aleš Štaher, Mateja Kociper, Vesna Lešnik

Ilustracije: Tomaž Verbič Šalamon idr.
Slikovno gradivo:

Strokovni pregled:
dr. Samo Repolusk, Damjan Pihler, Miholič Tomaž
Jezikovni pregled:
Lea Felicijan
Oblikovanje uporabniškega vmesnika:
Idearna, d. o. o.

Urednik:
Jožef Senekovič

Priprava interaktivnosti:
Melita Gorše Pihler, Virag Tadina Bence, Romana Šabader, Jože Tratar, Nermin Bajramović, Barbka Mahnič, Mojca Pev, Aleš Štaher, Mateja Kociper, Vesna Lešnik, ---------------------------

ISBN __________

Izdal:
Zavod RS za Šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana
Za zavod: mag. Gregor Mohorčič
Ljubljana 2014  

 

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na _____ seji, zaključeni _______, na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 115/03-ZOVFI-UPB3) in 15. in 16. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, 57/2. 6. 2006) ter Pravilnika o spremembah, dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS št. 45/2010), spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 52/2011) in spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list Rs, št. 41/2013) sprejel sklep št _________ o potrditvi učbenika MATEMATIKA 9, e-učbenik z matematiko v 9. razredu osnovne šole.

 

(CIP)

 

To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5. (priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji). Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

 

V tem delu so vključena tudi dela, za katere veljajo strožji pogoji uporabe, kot jih določa slovenska licenca Creative Commons 2.5.  (priznanje avtorstva – nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji).  Za uporabo teh del, ki so posebej označena, je potrebno pridobiti dovoljenje za uporabo od imetnika pravic, razen v primeru omejitev avtorske pravice kot jih določa veljavni Zakon o avtorski in sorodnih pravicah.


 

<NAZAJ
>NAPREJ512/513