Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Srednje vrednosti podatkov

Prelistaj album. Premisli, ali lahko s podatki na vsaki posamezni sliki računamo.

Podatki so lahko številski, opisni in vrstni. S številskimi podatki velikokrat računamo, jih urejamo, razvrščamo. Z vrstnimi in opisnimi podatki ne računamo, jih le razvrščamo, združujemo v skupine ipd. V nadaljevanju boš spoznal nekaj novih postopkov s številskimi, opisnimi in vrstnimi podatki.

Ponovitev

1. Poišči število, ki leži na sredini med številoma $-8$ in $26$.

2. Spreminjaj dolžini daljic $AB$ in $BC$. Točko $D$ premakni tako, da bo dolžina daljice $AD$ predstavljala aritmetično sredino dolžine daljice $AB$ in dolžine daljice $BC$.

3. Anja opazuje črtni prikaz padavin v nekem kraju po posameznih mesecih. Odčitaj vrednosti za posamezni mesec in nato razvrsti količino padavin po mesecih od najmanjše do največje. Kateri podatek leži na sredini razvrščenih podatkov?

<NAZAJ
>NAPREJ267/513