Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Prostornina piramide

Filip opazuje modela pravilnih štiristranih piramid z dolžino osnovnega roba $5\ \rm{cm}$. Model piramide z višino $6\ \rm{cm}$ je iz lesa, model piramide z višino $3\ \rm{cm}$ je iz kovine. Filip stehta oba modela. Kateri model piramide ima večjo maso? Kako bi izračunali  maso modelov?

Za računanje mase modela piramide moramo poznati prostornino te piramide. V nadaljevanju se boš naučil, kako izračunamo prostornino piramide.

Ponovitev

1. Poimenuj telesa.

2. Izračunaj prostornino pravilne štiristrane prizme z višino $6\ \rm{cm}$ in dolžino osnovnega roba $7\ \rm{cm}$.

3. Pretvori. Nepotrebnih ničel ne piši.

$6\ \rm{dm}^3=$ 6000 $\rm{cm}^3$
$1,3\ \rm{m}^3=$ 1300 $\rm{dm}^3$
$400\ \rm{mm}^3=$ 0,4 $\rm{cm}^3$ $80\ \rm{dm}^3=$ 0,08 $\rm{m}^3$
$4\ \rm{dm}^3=$ 4 $\rm{l}$ $3,5\ \rm{l}=$ 3500 $\rm{cm}^3$
<NAZAJ
>NAPREJ403/513