Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
30.

Vpiši manjkajoče števke tako, da bosta enakosti veljali.

a) 9 $3$ 1 $\cdot\, 7 = 6517$

b) 5 6 $4 \cdot 9 = 5$ 0 $7$ 6

31.

Oceni vrednost številskih izrazov. Vstavi znak $<,> $ ali $=$, da bodo nastale pravilne trditve.

a) $3 \cdot 8$ < $3^8$

b) $7^2$ < $2^7$

c) $10^6 \cdot 7$ < $10^7 \cdot 6$

32.

Po podatkih porabi družina $600\,\ell$ vode na dan. Žan živi v $8$-nadstropni stolpnici, v kateri živi na vseh nadstropjih $6$ družin. Koliko hektolitrov vode porabijo vse družine skupaj v Žanovi stolpnici v enem letu ($365$ dni)?

Vse družine skupaj porabijo v enem letu 105120 hektolitrov vode.
33.

Sestavi besedilno nalogo, ki ustreza številskemu izrazu $4\cdot 4 \cdot 4$. Izračunaj.

34.

V nekem številskem izrazu smo vsako števko zamenjali z veliko tiskano črko. Dobili smo naslednji zapis: G $+$ G $+$ G $ = $ MG. Katero števko smo zamenjali s črko M in katero števko smo zamenjali s črko G? Ista črka pomeni vedno isto števko.

35.

Darja je izpolnila tabelo tako, da je množila število v posameznem stolpcu s številom v posamezni vrstici. Žal se vsa števila ne vidijo, saj jih je zmočil njen kuža. Pomagaj Darji izpolniti tabelo.

$\cdot $
$14$
41
$20$
280
$820$
$112$
1568
4592
36.

Za koliko se zmnožek vseh enomestnih števil razlikuje od števila $2^{10}$?

37.

V škatli na mizi je šest belih, šest rdečih in šest modrih igralnih kock. Kolikšna je vsota vseh pik na vseh kockah skupaj?

<NAZAJ
>NAPREJ97/667