Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Boris bo dal svoj računalnik v popravilo. Pomembne podatke bo shranil na zgoščenko (DVD). Velikost mape s podatki je $24\,065\;{\rm MB}$. Na eno zgoščenko lahko shrani $4\,813\,{\rm MB}$ podatkov. Koliko zgoščenk bo potreboval?

Boris bi lahko izračunal število zgoščenk z deljenjem.

$24\,065 \;{\rm MB}: 4\,813\;{\rm MB} = $ 5

Večkratno odštevanje istega odštevanca lahko zapišemo tudi z deljenjem.

Poimenuj posamezne člene računske operacije deljenja. Izberi ustrezne napise in jih razporedi v okvirčke.

<NAZAJ
>NAPREJ99/667