Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Večkratno odštevanje istega odštevanca lahko zapišemo z deljenjem. Število, ki ga delimo, je deljenec. Število, s katerim delimo, je delitelj. Izračunamo količnik števil.

Količnik poljubnega naravnega števila in števila $1$ je število samo. S številom $0$ ne delimo.

Količnik poljubnega naravnega števila s tem istim številom je število $1$. Količnik števila $0$ in poljubnega naravnega števila je število $0$.

Poveži pare.

$232 : 232$
$1$
$232 : 0$
Ne obstaja
$0 : 232$
$0$
$232 : 1$
$232$
Preveri

Če je deljenec večkratnik delitelja, je količnik naravno število. Če deljenec ni večkratnik deljenja, dobimo ostanek. Ostanek je vedno manjši od delitelja.

Računski operaciji deljenja in množenja sta obratni operaciji.

S preizkusom preverimo, ali smo količnik pravilno izračunali. Produktu količnika in delitelja prištejemo ostanek. Vsota je enaka deljencu.

<NAZAJ
>NAPREJ103/667