Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
11.

Izračunaj količnike na pamet. Poveži količnike v desnem stolpcu s številskimi izrazi v levem stolpcu.

12.
13.

Dvainsedemdeset nalepk razdelimo med dečke. Vsak izmed njih dobi štiri nalepke. Koliko dečkov je dobilo nalepke?

14.

Mama je pripravila $79\,{\ell}$ bezgovega soka. Pretočila ga bo v $8$-decilitrske stekleničke tako, da ji bo ostalo čimmanj soka. Koliko soka ji bo ostalo?

15.

Deli in opazuj ostanke. Opaziš kakšno pravilo?

$1:3$, $2:3$, $3:3$, $4:3$, $5:3$, $6:3$, $7:3$, $8:3$

16.

Izračunaj količnik.

$(2\,712 : 4) : 3$

17.
<NAZAJ
>NAPREJ105/667