Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Mimobežnica in sekanta

Nariši premico $ST$, premico $AB$, premico $CD$. Kaj lahko poveš o legi narisanih premic in krožnice?

Sekanta je premica, ki seka krožnico v natanko dveh točkah. Mimobežnica je premica, ki s krožnico nima skupne točke.

Zgled

V zvezek nariši krožnico $k(S,\;3\;\rm cm)$. Krožnici nariši sekanto $s$ in mimobežnico $m$. Sliko označi.

Zgled

V zvezek nariši krožnico $k(S,\;2,5\;\rm cm)$. Nariši premico $p$, za katero velja $d(S,\;p)=1,5\;\rm cm$. Nariši premico $r$, za katero velja $d(S,\;r) = 3\;\rm cm$. Opiši lego premic in krožnice. Primerjaj polmer krožnice in oddaljenost premic od središča krožnice.

Če je premica od središča krožnice oddaljena za manj kot polmer, je sekanta krožnice. Mimobežnica krožnice je od središča oddaljena za več kot polmer.

Zgled

Razmisli, kaj je presek kroga in sekante.

Zgled

Premica $p$, ki je od središča krožnice $k(M,\;3\;\rm cm)$ oddaljena: 
a) $2,7\;\rm cm$, je sekanta
c) $4\;\rm cm$, je mimobežnica ,
b) $3,5\;\rm cm$, je mimobežnica , č) $1,6\;\rm cm$, je sekanta .
<NAZAJ
>NAPREJ617/667