Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

V zvezek nariši tri točke $A$, $B$ in $C$, ki ne ležijo na isti premici. Nariši premico $AB$, premico $BC$ in premico $AC$. Nastal je trikotnik. V notranjosti trikotnika izberi točko $S$, ki je središče krožnice. Premice naj bodo mimobežnice krožnice.

2.

V zvezek nariši kvadrat z dolžino stranice $4\;\rm cm$. Poveži nasprotni oglišči kvadrata z daljicama. Presečišče daljic je točka $S$.
a) Nariši krožnico s središčem v točki $S$, ki se ne dotika stranic kvadrata.
b) Nariši krožnico s središčem v točki $S$, ki se dotika vseh stranic kvadrata.
c) Nariši krožnico s središčem v točki $S$, ki poteka skozi oglišča kvadrata.

3.
4.
5.

V zvezek nariši krožnico. Nariši sekanto. V presečiščih nariši dotikalnici.

6.

V zvezek nariši krožnico $k(S,\;3,5\;\rm cm)$. Na krožnici izberi 5 različnih točk $A$, $B$, $C$, $D$ in $E$ tako, da ne bodo preblizu skupaj. V vsaki točki nariši dotikalnico. Pobarvaj lik, ki ga omejujejo dotikalnice.

7.

Nariši krožnico s polmerom $SA$. Vriši polmer in nariši dotikalnico skozi točko $A$.


<NAZAJ
>NAPREJ620/667