Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

POVZETEK

Zemljo imenujemo modri planet, ker je na njej več vode kot kopnega. Vendar pa večino vode predstavljajo slana morja. Večino sladke vode predstavlja led, nekaj se je nahaja v rekah in jezerih, najmanj pa je na Zemlji pitne vode.

Voda se nahaja v treh različnih stanjih.

V evropskih državah čista pitna voda priteče po vodovodu. Ker nam je voda lahko dosegljiva, z njo najpogosteje ne ravnamo varčno. V manj razvitih deželah vodo dnevno prinašajo v svoje domove. Z njo ravnajo varčno.

Padavine so vir vode na Zemlji. Voda se steka v potoke in reke. Del vode pronica skozi prepustno plast v tla. Na neprepustni plasti se zbira kot podtalnica. Mesto, kjer priteče podtalnica na površje, imenujemo izvir.

Na mestu izvira zgradimo zajetje pitne vode. Iz zajetja vodo prečrpamo v vodni zbiralnik, ki se nahaja najvišje v naselju. Iz zbiralnika teče voda po ceveh do porabnikov v stanovanjih in hišah. Če ni izvira s pitno vodo, potem v zajetje črpamo podtalnico. Naravni prostor, kjer pridobivamo pitno vodo, mora biti neokrnjen in čist.

Spodnje pojme prenesi na ustrezno mesto na skici.

Vodo, ki jo iz različnih virov črpajo za uporabo v gospodinjstvih, je potrebno prečistiti. Iz nje odstranijo trdne delce in škodljive snovi. Na koncu jo razkužijo s klorom. Tako postane primerna za pitje. Primernost pitne vode preverijo v laboratorijih, specializiranih za preiskave.

Voda teče po ceveh in koritih. Po cevi teče voda v vse smeri. Po koritu teče voda le, če je nagnjeno navzdol.


 

 KORITO  CEV

<NAZAJ
>NAPREJ154/291