Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Ali prepoznaš slovenske pesnike/pisatelje? V katerem obdobju so ustvarjali? Izberi pravilne odgovore. Lahko si pomagaš s fotografijami.

France Prešeren
Ivan
Tavčar
Primož Trubar
Valentin
Vodnik
Slika 1
{romantika;srednji_vek;protestantizem/reformacija;razsvetljenstvo;realizem;moderna} Slika 3
{protestantizem/reformacija;realizem;romantika;srednji_vek;razsvetljenstvo;moderna}
Slika 2
{realizem;romantika;srednji_vek;protestantizem/reformacija;razsvetljenstvo;moderna} Slika 4 
{razsvetljenstvo;protestantizem/reformacija;realizem;romantika;srednji_vek;moderna}

Preberi SMS.

Kdo je odgovoril na vprašanje? Odgovori.

O čem se osebi pogovarjata? Odgovori.

Kaj sta industrijska revolucija, dunajski kongres? Izberi pravilni odgovor.

Kako pišemo imena zgodovinskih dogodkov? Izberi pravilni odgovor.

Pišemo jih z {malo;veliko} začetnico.

Ali znaš na časovni premici razvrstiti manjkajoče zgodovinske dogodke? Piši pravopisno ustrezno.


1492 
odkritje Amerike
1550
izid prvih dveh knjig v slovenščini
1618–1648
{tridesetletna;30-letna}   vojna
1776
neodvisnost ZDA
1789
francoska revolucija
1815
dunajski kongres
1848
marčna revolucija
1914
začetek {prve;1.} svetovne vojne
<NAZAJ
>NAPREJ260/463