Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
7.

Priredno zloženo poved zapiši kot dve samostojni enostavčni povedi. Zapiši ju v prazno okence.

Raje bo za štedilnikom ali pa se bo odpravil na ribolov na bližnjo Kolpo.

Povedi združi v zloženo poved, in sicer tako, da bo prvi stavek izražal pogoj. Poved zapiši v prazno okence.

Katere vrste poved je nastala? Dopolni poved.

Nastala je podredno zložena poved.
8.

V kateri priredno zloženi povedi je izraženo: pojasnilo, nasprotje, posledica? Povedi označi z ustreznimi barvami.

Žiga si želi videti tudi Portugalsko in Novo Zelandijo, vendar bi pri enotedenskem izletu raje dal prednost kakšni južnoameriški državi. Zelo rad bi odpotoval v Peru, ki ima veliko naravnih parkov, morje in Ande. Posebno zanimiva se mu zdi hrana, saj ravno skozi kulinariko največ izveš o deželi, kulturi in podnebju. Seveda sta tam tudi svetovni zanimivosti Machu Picchu in jezero Titikaka, zato bi bil teden dni zagotovo premalo.

Izberi barvo: pojasnilo; nasprotje; posledica.

Zadnjo poved spremeni tako, da boš izrazil vzrok. Najprej uporabi veznik ker, nato pa še zaradi. Povedi zapiši.

Si v povedih pravilno uporabil vejico? Primerjaj obe povedi in razmisli, zakaj v drugi povedi vejice ne pišemo. Odgovori.

9.

Kam bi za en dan, vikend ali teden dni odpotoval ti? Svojo izbiro krajev tudi utemelji. Napiši besedilo, ki bo obsegalo 8‒12 povedi. Zapiši ga v prazno okence.

Besedilo, ki si ga napisal, ponovno preberi in odpravi napake. Nato ob besedilu razmisli:

  • ali je besedilo povezano in razumljivo,
  • ali v njem prevladujejo enostavčne ali zložene povedi,
  • katere povedi so podredno in katere priredno zložene,
  • katere veznike si uporabil, ko si utemeljeval svojo izbiro,
  • katero logično razmerje si z njimi izrazil,
  • ali si pravilno zapisal vejice.

<NAZAJ
>NAPREJ138/553