Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Sinusno nihanje

Nihanje je ena najpogostejših oblik gibanja v naravi. Poznamo več vrst nihanj. O njih si se (ali pa se še boš) podrobno učil pri fiziki.
V nadaljevanju bomo znanje o kotni funkciji sinus povezali z obliko nedušenega nihanja, ki je tesno povezano s
kroženjem.

Ponovitev

Naj bo zgornja krožnica, po kateri kroži točka, enotska, s središčem v izhodišču koordinatnega sistema. Z drsnikom posnemaj kroženje točke.


Graf katere funkcije se pri tem izrisuje v koordinatnem sistemu?

Neodvisna spremenljivka $x$ v predpisu $f(x)=\sin x$ predstavlja

Velikosti kotov $x$ na abscisni osi so izražene

Velikost kota $x$ v radianih je enaka

Vrnimo se na začetek. Recimo, da ima krožnica, po kateri kroži točka, polmer enak $2$. Zapiši funkcijo, katere graf bi se izrisoval s prejšnjo aktivno sliko v tem primeru.

Če si pravilno rešil zgornje naloge, dobro razumeš, kako ordinato krožeče točke izrazimo kot funkcijo velikosti kota. V nadaljevanju bomo ordinato krožeče točke izrazili kot funkcijo časa.

<NAZAJ
>NAPREJ39/610