Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Definicija racionalnih funkcij

Marko in Jože se vsak s svojim avtomobilom odpravita na izlet. Marko, ki vozi s povprečno hitrostjo $130 \frac{\rm km}{\rm h}$, prevozi pot v eni uri. Jože vozi počasneje.

Na aktivni sliki oceni, koliko časa čaka Marko Jožeta, če ta vozi s hitrostjo $80 \frac{\rm km}{\rm h}$.

Izračunaj točen čas čakanja.

Zapiši čas čakanja $t$ kot funkcijo Jožetove hitrosti $v_J$.

V tej enoti se bomo ukvarjali s funkcijami, ki jih lahko zapišemo kot kvocient dveh polinomov.

Še prej pa si osvežimo znanje o polinomih.

Ponovitev

1. Katere od danih funkcij so polinomi?

2. Dan je polinom $p(x)=x^3-3x+2$.

a) Zapiši definicijsko območje funkcije $p$.

b) Izračunaj vrednost danega polinoma v točki $x=2$.

c) Izračunaj ničle danega polinoma in zapiši stopnje ničel.

č) Pri katerem $x$ spremeni polinom $p$ predznak?

<NAZAJ
>NAPREJ429/610