Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Paralelogram

Na sliki je zanimiva stavba, ki stoji v Hamburgu. Njeno pročelje ima obliko paralelograma. Predstavljene so tudi nekatere njene dimenzije.
 

Bi znal iz podatkov izračunati ploščino tega paralelograma? Kaj pa ostri kot in dolžini obeh diagonal?

Ukvarjali se bomo s paralelogrami, še posebej s tistimi, ki nimajo pravih kotov. Pri tem bomo ponovili, kaj o teh likih vemo iz osnovne šole, in nato nadgradili svoje znanje z nekaterimi novimi postopki.

Ponovitev

1. Zapiši odgovore na vprašanja v zvezek.

Po kateri lastnosti so paralelogrami dobili svoje ime?
Katere vrste paralelogramov poznaš?

2. Postavi posamezne vrste paralelogramov in njihova poimenovanja na pravo mesto v shemi glede na lastnosti njihovih stranic in kotov.

<NAZAJ
>NAPREJ178/610